Disclaimer Qualitybizz
Alle pagina's op deze website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Qualitybizz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor enige directe of indirecte schade die het gevolg kan zijn van feitelijke of abusievelijke onjuistheden of eventueel verouderde informatie bij gebruik of verwijzing naar deze informatie of de website.

Qualitybizz aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van het gebruik van de website of in enig opzicht verband kan houden met (het gebruik van) de website of het niet bereikbaar zijn of beschikbaar zijn van de pagina's door technische storingen of anderszins op enig moment.

Privacy statement Qualitybizz
Uw privacy wordt gerespecteerd en via de website verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om u nader te informeren conform uw vraag, opmerking of eventuele aanvraag voor informatie. Deze gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt tenzij dit bij wetgeving uitdrukkelijk vereist is of op grond van justitiële vordering kan worden verlangd.

Uw bezoek aan de Qualitybizz website wordt gelogd ten behoeve van bezoekstatistieken. Deze gegevens worden vastgelegd door de hostingprovider van de website en kunnen ingeval van misbruik worden opgevraagd of aangewend om bezoeken aan de website te monitoren.

Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van Qualitybizz worden gebruikt, gekopieerd, opgeslagen en/of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook. Alle materiaal op deze website, inclusief maar niet uitsluitend beperkt tot foto's, teksten, logo's, afbeeldingen etc., zijn eigendom van Qualitybizz.

Gebruik van deze materialen zonder voorafgaande overeenstemming door Qualitybizz zal worden gezien als misbruik die als doel heeft Qualitybizz schade toe te brengen.

Onder misbruik zal tevens worden verstaan het geheel of gedeeltelijk kopiëren van de website of de daarop aanwezige materialen, het in aangepaste vorm gebruiken, aanbieden of delen van de website of de materialen of het gebruik van contactgegevens van de website voor spamdoeleinden, het toevoegen aan marketingdatabases of het aanwenden voor reclamedoeleinden, verkoop of acquisitie.

Voorzover niet genoemd bij Disclaimer, Privacy statement of Copyright zal misbruik worden beoordeeld naar beschrijving of aanduiding zoals is vastgelegd in de Nederlandse wet.

Voor vragen over de Disclaimer, de Privacy statement, het Copyright of de website kunt u contact opnemen met Qualitybizz.

 

 

 

 

 

 © 2012 Qualitybizz  (All rights reserved)